Giới thiệu

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình là đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn Quảng Bình được Trung ương TNCS Hồ Chí Minh thành lập theo quyết định số 1123/QĐTƯĐTN, ngày 15/3/2001.Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ra quyết định số 2819/QĐTƯĐTN ngày 3/2/2012 về việc đổi tên thành Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình. Qua nhiều năm hoạt động, Trung tâm không ngừng phát triển lớn mạnh cả về cơ sở vật chất cũng như bộ máy tổ chức nhân sự, ngày càng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từng bước trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của lực lượng Đoàn viên thanh niên, người lao động và các tổ chức, Doanh nghiệp trong vấn đề giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, đào tạo cung cấp nguồn lao động có tay nghề kỹ thuật cao có thể tham gia làm việc tại các Nhà máy, Khu Công nghiệp trong và ngoài nước.

Hình ảnh Cán bộ nhân viên Trung Tâm

Với sứ mệnh giải quyết việc làm, đào tạo tay nghề chất lượng cao cho lao động; Trung tâm luôn chú trọng đến công tác đổi mới chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy phù hợp với trình độ KHKT và xu hướng phát triển của xã hội; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, công tác giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm tăng hiệu quả thực hiện công việc. Bên cạnh đó Trung tâm thường xuyên quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ giảng dạy một cách đồng bộ, hiện đại.

Hình ảnh Trụ sở làm việc Chính của Trung tâm DVVL thanh niên QB

Những năm qua, để đạt được nhiều thành tựu trong công tác giải quyết việc làm, đào tạo dạy nghề, Trung tâm thường xuyên tìm hiểu, khai thác các thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước; quan hệ hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các Nhà máy, KCN trong và ngoài tỉnh. Liên kết đào tạo nghề dài hạn với các trường Cao đẵng, Đại học trong cả nước.Năm 2010, Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên tỉnh Quảng Bình được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn là 1 trong 10 Trung tâm trọng điểm của cả nước về hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề. Đây chính là sự tự hào, là động lực để tập thể cán bộ nhân viên, giáo viên Trung tâm ra sức học tập rèn luyện nâng cao kiến thức chuyên môn, nổ lực làm việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Trung tâm ngày càng lớn mạnh. Là tiền đề để Trung tâm phát triển mạnh mẽ trong công tác giải quyết việc làm, đào tạo cung cấp nguồn lao động tay nghề kỹ thuật cao phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước và tham gia vào thị trường lao động Quốc tế.

Trung tâm rất mong muốn nhận được sự quan tâm hợp tác của mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực dạy nghề và giới thiệu việc làm, nhằm nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng nhu cầu học nghề, nhu cầu giải quyết việc làm, tiếp cận được nền giáo dục phát triển cho lực lượng thanh niên, học sinh và người lao động trong tỉnh. Giúp cho Trung tâm hoàn thành các mục tiêu chiến lược, sứ mệnh giải quyết việc làm và đào tạo nguồn lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà nói riêng, của đất nước nói chung