TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN

KỲ THÁNG 4 NĂM 2022 I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC Học sinh theo học các khóa tiếng Nhật trong thời gian từ 1-2 năm tại các trường Nhật ngữ hoặc khoa dự bị tiếng Nhật của các trường Cao đẳng, Đại học. Sau đó tiếp tục học lên các trường chuyên ngành như điện tử, kinh tế, du lịch, cơ khí, điều dưỡng… Trong thời gian 2-5 năm. Học viên cũng có thể thi vào các trường Đại học hoặc học lên Thạc sĩ. II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH…

Read More